ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (MSF)
Ξενίας 15, 115 27 Αθήνα,
Τηλ.: +30 210 5200500,
Fax.: +30 210 5200503