Πρόγραμμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Γκιουμρί