Ολοκληρωμένη καμπάνια προβολής που περιλάμβανε τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό σποτ, καταχώριση, αφίσες και διαδικτυακή επικοινωνία