Καμπάνια προβολής σε όλα τα διαθέσιμα μέσα που περιλάμβανε τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό σποτ, καταχωρίσεις , αφίσες και outdoor (στάσεις λεωφορείων)