Η καμπάνια περιλάμβανε καταχώριση, ραδιοφωνικό σποτ, αφίσες έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό