Σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το κέντρο ημέρας «Συνειρμός-ΒΑΒΕΛ», υλοποιούμε πρόγραμμα ιατρικής αποκατάστασης για θύματα βασανιστηρίων στην Αθήνα.