Μετά από 5 χρόνια απομόνωσης του Ελληνικού Τμήματος και αφού αναγνωρίστηκαν τα λάθη και των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε η πλήρης επανένταξή μας στους κόλπους του διεθνούς κινήματος και η δημιουργία του κοινού πλέον κέντρου συντονισμού προγραμμάτων Βαρκελώνης – Αθήνας.

________________________________________________________________________

Το 1999, εν μέσω του πολέμου στο Κόσσοβο και με αφορμή κυρίως την απόφαση παρέμβασης και δράσης του, το Ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) οδηγήθηκε στη διαγραφή και απομάκρυνση του από το διεθνές κίνημα μετά από έντονη διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της οργάνωσης σε εμπόλεμες ζώνες. Ακολούθησαν πέντε χρόνια απομόνωσης που αποδείχθηκαν αρκετά δύσκολα τόσο για το τμήμα μας όσο και για τη διεθνή οργάνωση. Μη έχοντας κανείς να κερδίσει από μια τέτοια διάσπαση και αφού συζητήθηκαν και αναγνωρίστηκαν τα λάθη και των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε το 2004 η πλήρης επανένταξη του Ελληνικού τμήματος στους κόλπους του διεθνούς κινήματος. Η εξέλιξη σήμανε πρακτικά την ένωση δυνάμεων και τη στενή συνεργασία του ελληνικού τμήματος με το ισπανικό σε επίπεδο αποστολών μέσω του κέντρου συντονισμού προγραμμάτων Βαρκελώνης-Αθήνας που υποστήριζε από κοινού τη δομή, τη στρατηγική και την υλοποίηση προγραμμάτων της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο. Η επιστροφή και ενσωμάτωσή μας στα διεθνή δρώμενα ήρθε σε μια στιγμή που είχε τεθεί ως κοινός στόχος η ενδυνάμωση της δράσης των MSF με στόχο να απαντηθούν οι όλο και μεγαλύτερες ανάγκες των πληθυσμών σε κίνδυνο ανά τον κόσμο.

Χρήστος Χρήστου, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Αθήνα- Νοέμβριος 2015